Relacja z pielgrzymki relikwii św. hierarchy Nektariusza, metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy - część I - Warszawa


W piątek 17 listopada br., w godzinach wieczornych, do stolicy naszej ojczyzny przybyły relikwie św. Nektariusza z Eginy. U podnóża schodów wiodących do katedry św. Marii Magdaleny, relikwie spotykał biskup hajnowski Paweł wraz ze stołecznym duchowieństwem. Przy biciu dzwonów i błogosławieństwie czterech stron świata, relikwie zostały wniesione przez hierarchę do świątyni.

Po nabożeństwie dziękczynnym, biskup Paweł przywitał przybyłych z Eginy gości, wyrażając wdzięczność i radość z możliwości goszczenia w naszym kraju relikwii tak wielkiego, współczesnego świętego. Hierarcha życzył, aby obecność tejże świętości przyniosła duchowy plon w postaci pokory i cierpliwości, które stały się udziałem św. Nektariusza.

Po powitaniu i molebniu licznie przybyli tego wieczoru wierni, mieli możliwość oddania pokłonu i pocałunku relikwiom. Należy zaznaczyć, iż warszawska katedra w całości wypełniła się wiernymi. Nie zważając na późną porę, w świątyni widoczne były rodziny z małymi dziećmi, młodzież, a także przedstawiciele innych wyznań.

Następnie odczytano akatyst do św. Nektariusza. Ostatni wierni opuścili katedrę św. Marii Magdaleny po godzinie 23.00.

W sobotę 18 listopada br., o godzinie 07.30 odsłużono pierwszy molebien do św. Nektariusza. Zaraz po nim, do cerkwi zaczęły przybywać coraz to większe grupy wiernych. Świętej Liturgii sprawowanej o godzinie 09.00, przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Paweł, któremu asystowało warszawskie duchowieństwo. W ołtarzu modlili się Jego Eminencja Metropolita Sawa, Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz /Cypryjska Cerkiew Prawosławna/ oraz delegacja z Eginy: hieromnisi Amfilochiusz i Nektariusz oraz osoba im towarzysząca.

Po św. Liturgii, pod przewodnictwem metropolity Sawy odprawiono molebien, po którym hierarcha zwrócił się do wiernych ze słowem. „Zadziwiający jest Bóg w swych świętych – dzisiaj to cerkiewne wezwanie znajduje swoje urzeczywistnienie. Bóg, który kieruje wszechświatem, przypomina nam o sobie, jednocześnie dając przykład do naśladowania swych wybrańców. My, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, mamy możliwość obcowania z tą prawdą, w tejże świątyni, kiedy wczorajszego wieczoru, do naszej stolicy przybyły relikwie św. Nektariusza. Ich obecność, jest dowodem działania Boga w świecie. Żyjąc na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego, św. Nektariusz stał się przykładem świętości, dobra, głębokiej wiary i przykładem oddania Bogu” – powiedział metropolita Sawa.

Następnie Jego Eminencja na przykładzie św. Nektariusza wskazał, jakimi cechami powinni cechować się współcześni ludzie, by móc osiągnąć ewangeliczny ideał. Metropolita Sawa życzył, aby pobyt relikwii w naszej Cerkwi, stał się przyczynkiem do wzmocnienia wiary, gromadzenia cnót oraz rozumienia i życia św. Prawosławiem. Kończąc hierarcha przywitał delegację z Eginy, życząc błogosławionego pobytu w naszej Cerkwi. Wyraził wdzięczność metropolicie Eginy Efremowi, za możliwość przybycia do Polski relikwii św. Nektariusza oraz przekazał braterskie życzenia. Na pamiątkę wizyty w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie, mnichom wręczona została ikona patronki warszawskiej świątyni. Jego Eminencja otrzymał ikonę św. Nektariusza, przy wręczeniu której, hiermonich Amfilochiusz wyraził nadzieję, że pobyt relikwii w Polsce będzie służył pogłębieniu relacji między naszymi Cerkwiami oraz zaprosił do odwiedzenia wyspy św. Nektariusza.

Tuż przed godziną 14.00, po uprzednim nabożeństwie błagalnym, relikwie opuściły warszawską katedrę i udały się, pod eskortą policji do Białegostoku. Żegnający relikwie wierni nie kryli wzruszenia i wdzięczności za możliwość przebywania z tak wielką świętością.

ks. Łukasz Koleda, fot. Łukasz Troc